Treningspriser, baneleie og årskort 

Treningspriser:

 

Trening medlem Senior 200,00

Trening ikke medlem Senior 400,00

Trening medlem Junior, CK mini, CK85, CK125 100,00

Trening ikke medlem Junior, CK mini, CK85, CK125 200,00

Baneleie 2024

Baneleie IKKE medlem Pr. sjåfør 1 500,00

Baneleie medlem 1 stk sjåfør 1 000,00

Baneleie Supercar 1 stk sjåfør 2 000,00

Baneleie for hver neste sjåfør samme dag 1 000,00

Årskort:

Medlem som kjører NM/NC inkl. 3 gratis treningsdager 1500

Medlem Alle klasser 500,00

Ikke medlem Senior 1 000,00

Ikke medlem Junior, CK mini, CK85, CK125 500,00

Kontaktperson: 

Baneleie avtales med Bjørg Janny Engelsrud tlf. 90764963

Prisene kan "justeres" hvis flere kommer samtidig.